Để đăng hồ sơ hiệu quả và được nhiều nhà tuyển dụng xem, bạn nên chú ý những điểm sau trong quá trình tạo hồ sơ:

1. Chọn ngành nghề mong muốn phù hợp.

2. Soạn và trình bày hồ sơ cẩn thận. Bạn có thể tham khảo cách viết hồ sơ trực tuyến hiệu quả tại https://faq.vietnamworks.com/vi/infographic-tips/7-bi-quyet-viet-ho-so-chuyen-nghiep-va-thu-hut

Ngoài ra, trang Tư Vấn Nghề Nghiệp có nhiều hồ sơ mẫu và những tư vấn nghề nghiệp hữu ích để tạo một bộ hồ sơ thật ấn tượng.

3. Bạn nên cập nhật hồ sơ thường xuyên. Khi cập nhật, hồ sơ của bạn sẽ được đưa lên trang đầu trong kết quả tìm kiếm của nhà tuyển dụng.