Hồ sơ của bạn không được duyệt có thể do thông tin bạn cung cấp còn thiếu hoặc nội dung chưa được hoàn chỉnh. Hồ sơ xin việc chính là hình ảnh đầu tiên Ứng viên thể hiện với các Nhà tuyển dụng. Càng đầu tư hoàn thiện hồ sơ của mình, cơ hội đặt chân vào công ty bạn hằng mơ ước sẽ càng rộng mở. Để hoàn thiện hồ sơ, được duyệt một cách nhanh chóng và gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng, bạn nên kiểm tra hồ sơ và bổ sung một số thông tin sau:

Hình thức trình bày:

 • Nên trình bày hồ sơ bằng một ngôn ngữ thống nhất (nếu là tiếng Việt, cần gõ dấu đầy đủ).
 • Viết hoa chữ cái đầu tiên cho thông tin mà bạn nhập vào.
 • Hồ sơ của bạn bị lỗi font, bạn hãy nhập lại thông tin theo mã Unicode (chọn kiểu chữ Arial, Verdana).
 • Kiểm tra cẩn thận để không sai sót bất cứ lỗi chính tả (viết hoa tên riêng, chữ cái đầu dòng; viết tắt…), đánh máy và ngữ pháp nào.
 • Nên trình bày hồ sơ súc tích theo dạng liệt kê, tránh sử dụng các đoạn mô tả dài và đại từ nhân xưng “em/mình” theo kiểu viết thư xin việc.
 • Tránh trình bày toàn bộ hồ sơ bằng chữ in hoa. Tắt phím CapsLock trên bàn phím trước khi nhập thông tin. Chỉ nên sử dụng chữ in hoa cho các chữ cái đầu tiên trong tên riêng, chữ cái đầu câu…
 • Hồ sơ của bạn bị lỗi về hình thức trình bày, khoảng cách giữa các đoạn quá dài.
 • Đối với hồ sơ đăng “Từng bước”, không nên đưa thông tin không phù hợp vào các mục được yêu cầu. Ví dụ, trong mục “Kinh nghiệm làm việc”, bạn đừng trình bày kỹ năng “mềm”…

Thông tin liên hệ:

 • Bổ sung đầy đủ và chính xác thông tin liên hệ của bạn (Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ…).
 • Sử dụng địa chỉ email không thích hợp sẽ tạo ấn tượng xấu cho nhà tuyển dụng, vì vậy bạn nên sử dụng địa chỉ email bao gồm tên của bạn.

Thông tin chung:

 • Bạn nên chọn chức danh hiện tại hoặc chức danh bạn mong muốn ứng tuyển để dễ dàng lọt vào danh sách hồ sơ được chọn. Mô tả ngắn gọn mục tiêu nghề nghiệp, vị trí công việc mong muốn và vì sao bạn phù hợp công việc này.

Kinh nghiệm:

 • Trình bày đầy đủ kinh nghiệm của bạn theo dạng liệt kê công việc mới nhất với các thông tin: Chức danh – Tên công ty – Thời gian – Nhiệm vụ, công việc thực hiện, đặc biệt nhấn mạnh đến bất cứ thành tích nào bạn có.
 • Kinh nghiệm: Thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ. Bạn nên trình bày chi tiết hơn về các công việc đã thực hiện, đặc biệt công việc gần đây và nhấn mạnh đến thành tích bạn đã đạt được trong công việc.

Học vấn: Cung cấp đầy đủ thông tin về tên trường và ngành học của bạn

Người tham khảo:

 • Mục Tham khảo để nhà tuyển dụng tìm hiểu năng lực của bạn qua một người khác. Bạn có thể giới thiệu người quản lý trực tiếp ở công ty bạn đã/đang làm. Có thể để trống mục này.
 • Bạn nên tham khảo để đưa ra mức lương mong muốn phù hợp vì nhà tuyển dụng sẽ bỏ qua hồ sơ của bạn nếu mức lương bạn mong muốn cao hơn mức thực tế.

Nội dung khác:

 • Sử dụng hình chân dung chuyên nghiệp trong hồ sơ tìm việc, không nên đưa những hình chụp nghệ thuật hoặc ngoại cảnh không phù hợp.
 • Là sinh viên mới ra trường, bạn hãy thuyết phục nhà tuyển dụng bằng cách bổ sung những dự án nghiên cứu, hoạt động xã hội, công việc thực tập, làm thêm ở mục Kinh nghiệm làm việc.
 • Bạn có thể tham khảo cách tạo hồ sơ hoàn chỉnh tại đây: http://faq.vietnamworks.com/vi/infographic-tips/7-bi-quyet-viet-ho-so-chuyen-nghiep-va-thu-hut