Mỗi ngày có hàng trăm nhà tuyển dụng vào website VietnamWorks tìm kiếm hồ sơ ứng viên. Bằng cách đăng hồ sơ lên VietnamWorks bạn sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm phù hợp và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, khi tìm thấy công việc mơ ước trên VietnamWorks, bạn có thể sử dụng hồ sơ đã đăng để ứng tuyển ngay cho vị trí ấy.

Bạn hãy vào trang HR Insider của chúng tôi để tham khảo thêm các bài viết, những tư vấn nghề nghiệp hữu ích và chuẩn bị bộ hồ sơ hiệu quả.