Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hệ thống VietnamWorks sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng sẽ nhận được hồ sơ của bạn qua 02 cách: qua email và tài khoản trên VietnamWorks. Nếu nhà tuyển dụng xem lại hồ sơ của bạn qua email, họ sẽ không nhận thấy sự cập nhật của bạn. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng sẽ thấy nếu đọc hồ sơ của bạn bằng tài khoản trên VietnamWorks của họ.