Bạn có thể ẩn hồ sơ với nhà tuyển dụng trên ứng dụng di động theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào ứng dụng
2. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình

Picture3

3. Chọn Hồ Sơ

Picture4

4. Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc phải trên màn hình

Picture4

5. Chọn Ẩn hồ sơ với nhà tuyển dụng

Picture8

6. Nhập domain email công ty bạn muốn chặn. Nhấn Thêm
Ghi chú: Bạn có thể thêm tối đa 10 domain công ty.

Picture9