Bạn có thể thay đổi email truy cập theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào ứng dụng
2. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình

muc luc

3. Chọn Hồ Sơ

ho so

4. Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc phải trên màn hình

thiet lap

5. Chọn Đổi Email truy cập

IMG_3843

6. Nhập mật khẩu đăng nhập hiện tại và email truy cập mới. Sau đó, nhấn Đổi email truy cập

IMG_3860

7. Hệ thống sẽ thông báo đổi email thành công. Sau đó bạn kiểm tra hòm thư của email truy cập mới để xác nhận và sử dụng tiếp tục.

IMG_3859