Bạn có thể thay đổi email truy cập theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào ứng dụng
2. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình

Picture2

3. Chọn Hồ Sơ

Picture3

4. Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc phải trên màn hình

Picture4

5. Chọn Đổi Email truy cập

Picture5

6. Nhập mật khẩu đăng nhập hiện tại và email truy cập mới. Sau đó, nhấn Đổi email truy cập

Picture6

7. Hệ thống sẽ thông báo đổi email thành công. Sau đó bạn kiểm tra hòm thư của email truy cập mới để xác nhận và sử dụng tiếp tục.

Picture7