Bạn có thể báo cáo công việc (sai địa chỉ, vấn đề khi ứng tuyển,..) trên ứng dụng ứng dụng di động theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào ứng dụng
2. Vào trang chi tiết công việc. Chọn biểu tượng ba chấm.

Picture14

3. Chọn Báo cáo việc làm.

Picture15

4. Chọn hoặc điền lý do bạn cần báo cáo. Và nhấn Gửi

Picture16