Bạn có thể báo cáo công việc (sai địa chỉ, vấn đề khi ứng tuyển,..) trên ứng dụng ứng dụng di động theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào ứng dụng
2. Vào trang chi tiết công việc. Chọn biểu tượng ba chấm.

vi-1

3. Chọn Báo cáo việc làm.

vi-2

4. Chọn hoặc điền lý do bạn cần báo cáo. Và nhấn Gửi

vi-3