Bạn có thể bật/tắt thông báo từ email trên ứng dụng ứng dụng di động theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào ứng dụng
2. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình

muc luc

3. Chọn Hồ Sơ

ho so

4. Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc phải trên màn hình

thiet lap

5. Chọn Cài Đặt Thông Báo Việc Làm

cai dạt job aleart

6. Chọn loại thông báo email bạn muốn bật/tắt. Và nhấn Lưu.

luu