Bạn có thể bật/tắt thông báo trên ứng dụng ứng dụng di động theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào ứng dụng
2. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình

muc luc

3. Chọn Hồ Sơ

ho so

4. Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc phải trên màn hình

thiet lap

5. Chọn Cài Đặt Thông Báo

thong bao

6. Chọn loại thông báo bạn muốn bật/tắt. Và nhấn Lưu.
Ghi chú: Khi tắt thông báo trên ứng dụng sẽ không làm mất các thông báo của bạn. Bạn có thể chủ động xem lại tại mục Thông báo.

luu