Bạn có thể sử dụng chức năng Chia sẻ hồ sơ để nhanh chóng chia sẻ hồ sơ của bạn đến Nhà Tuyển Dụng qua các phương tiện khác như Facebook, Gmail, Zalo, Outlook, …

Bước 1: Nhấp vào hình ảnh đại diện của bạn ở góc trái trên cùng
image2

Bước 2: Chọn mục Chia sẻ hồ sơ
image3
Bước 3: Chọn 1 trong 3 cách sau để chia sẻ hồ sơ

  • Sử dụng điện thoại để quét mã QR
  • Bấm Lưu về máy để lưu file hồ sơ về điện thoại
  • Bấm Chia sẻ để gửi hồ sơ qua các phương tiện khác

image1