Bạn có thể sử dụng chức năng Chia sẻ hồ sơ để nhanh chóng chia sẻ hồ sơ của bạn đến Nhà Tuyển Dụng qua các phương tiện khác như Facebook, Gmail, Zalo, Outlook, …

Bước 1: Nhấn vào mục Menu ở thanh công cụ dưới màn hình. 

Bước 2: Chọn mục Chia sẻ hồ sơ

Chọn Menu, nhấp vào Chia Sẻ Hồ Sơ
Chọn Menu, nhấp vào Chia Sẻ Hồ Sơ

 

Bước 3: Chọn 1 trong 3 cách sau để chia sẻ hồ sơ

  • Sử dụng điện thoại để quét mã QR
  • Bấm Lưu về máy để lưu file hồ sơ về điện thoại
  • Bấm Chia sẻ để gửi hồ sơ qua các phương tiện khác
MicrosoftTeams-image (10)
Có ba cách để Chia sẻ hồ sơ