Ứng dụng di động VietnamWorks với đầy đủ các nâng cấp hỗ trợ cho các thiết bị như sau:

  • Thiết bị có hệ điều hành iOS: từ iOS 12.0 trở lên, tương thích với iPhone, iPad, và iPod touch.
  • Thiết bị có hệ điều hành Android: từ Android 13.0 trở lên.

VietnamWorksVietnamWorks