Điểm tiện lợi của VietnamWorks phiên bản ứng dụng nằm ở chức năng cho phép hiển thị lịch sử việc làm Đã xem, Đã lưuĐã nộp:

1. Chọn biểu tượng Yêu thích trên ứng dụng

0

2. Chọn Đã xem, Đã lưu hoặc Đã nộp để xem lại lịch sử việc làm bạn đã xem, đã lưu và đã ứng tuyển

1