Các bạn ứng viên có thể tìm hiểu về công ty ngay trên ứng dụng di động như sau:

  1. Chọn công việc quan tâm
  2. Nhấn vào Tên công ty để xem Thông tin công ty

view company-vie 1

Trang thông tin công ty sẽ xuất hiện, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Nhấn view company-vie 5 để nhận được email thông báo việc làm mới từ công ty bạn đã đăng ký theo dõi.

view company-vie 4

  • Tham khảo thông tin công ty ở mục Thông tin.

view company-vie 2

  • Tham khảo các cơ hội việc làm từ công ty này ở mục Việc Làm đang tuyển.

view company-vie 3