Người tìm việc có thể tìm hiểu về công ty ngay trên ứng dụng di động.

  1. Chọn công việc quan tâm
  2. Chọn Mũi tên màu cam để xem Thông tin công ty
    1
  3. Bạn có thể tham khảo thông tin công ty
    2
  4. Tham khảo các cơ hội việc làm từ công ty này3