Người tìm việc có thể tìm hiểu về công ty ngay trên ứng dụng di động.

  1. Chọn công việc quan tâm
  2. Chọn Ô tên công ty để xem Thông tin công ty
    IMG_9759
  3. Bạn có thể tham khảo thông tin công ty ở mục Tổng quan, Thông tin, Ảnh

    IMG_9760
  4. Tham khảo các cơ hội việc làm từ công ty này ở mục Việc Làm
    IMG_9761