1. Tải Ứng dụng VietnamWorks – Job Search
Tải ứng dụng miễn phí bằng cách tìm từ khóa “VietnamWorks” trên App Store hoặc Google Play Store.

7

2. Chọn phương thức Đăng nhập/Đăng ký
– Ở Trang chủ, vào Mục lục trái bằng cách nhấn vào biểu tượng góc phía trên bên trái màn hình

8

– Chọn “Đăng nhập/Đăng ký”

9

– Chọn phương thức Đăng nhập/Đăng ký

10

3. Đính kèm/Đồng bộ hồ sơ
Chọn Đính kèm CV để tải hồ sơ của bạn lên ứng dụng
Lưu ý: Nếu có hồ sơ trực tuyến đã được duyệt sẵn trên VietnamWorks website, bạn có thể chọn Đồng bộ Hồ sơ để chuyển hồ sơ trực tuyến của bạn thành hồ sơ đính kèm

11

4. Nhập thông tin
Sau khi tải hồ sơ thành công, bạn nhập thông tin cá nhân theo yêu cầu để hoàn tất hồ sơ, giúp Nhà tuyển dụng có thể tìm ra bạn nhanh hơn.

12

5. Công khai hồ sơ
Bật công khai hồ sơ để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy hồ sơ của bạn

13

Bạn có thể tham khảo cách tìm việc trên ứng dụng di động VietnamWorks Mobile App tại đây.