Bạn có thể làm theo hướng dẫn như sau để tìm kiếm công việc theo từ khóa trên ứng dụng di động VietnamWorks:
1. Chọn thanh Tìm kiếm
Ở Trang chủ của ứng dụng nhấn chọn thanh Tìm kiếm

thanh search

2. Nhập từ khóa tìm kiếm

tu khoa

3. Lọc kết quả tìm kiếm
Lọc kết quả tìm kiếm để tìm được công việc phù hợp với nhu cầu nhất

– Để lọc theo địa điểm, nhập Địa điểm cần tìm việc

DIA DIEM

– Để lọc chi tiết hơn, bạn vui lòng chọn biểu tượng Lọc

bo loc

– Nhấn chọn nội dung cần lọc

IMG_3866

*Lưu ý:
Bật nút Thông báo cho “từ khóa”
Bật thông báo cho từ khóa ở dưới thanh lọc thông tin để xem các công việc mới nhất vừa được đăng tải liên quan đến từ khóa đang tìm.

tao thong bao

Lưu công việc yêu thích
Chọn biểu tượng 3 để lưu lại công việc yêu thích. Điều này giúp bạn có thể dễ dàng xem lại danh sách các công việc đã lưu.

tha tim

Bạn có thể tham khảo cách cập nhật hồ sơ trên ứng dụng di động VietnamWorks Mobile App tại đây.