Bạn có thể làm theo hướng dẫn như sau để tìm kiếm công việc theo từ khóa trên ứng dụng di động VietnamWorks:
1. Chọn thanh Tìm kiếm
Ở Trang chủ của ứng dụng nhấn chọn thanh Tìm kiếm

6

2. Nhập từ khóa tìm kiếm

7

3. Lọc kết quả tìm kiếm
Lọc kết quả tìm kiếm để tìm được công việc phù hợp với nhu cầu nhất

– Để lọc theo địa điểm, nhập Địa điểm cần tìm việc

8

– Để lọc chi tiết hơn, bạn vui lòng chọn biểu tượng Lọc

9

– Nhấn chọn nội dung cần lọc

0

*Lưu ý:
Bật nút Thông báo cho “từ khóa”
Bật thông báo cho từ khóa ở dưới thanh lọc thông tin để xem các công việc mới nhất vừa được đăng tải liên quan đến từ khóa đang tìm.

1

Lưu công việc yêu thích
Chọn biểu tượng 3 để lưu lại công việc yêu thích. Điều này giúp bạn có thể dễ dàng xem lại danh sách các công việc đã lưu.

2