Ứng tuyển càng nhanh, cơ hội càng cao. Hãy ứng tuyển ngay chỉ với các thao tác đơn giản sau.

 1. Chọn công việc bạn quan tâm1
 2. Chọn Ứng tuyển để gửi hồ sơ cho Nhà tuyển dụng
  – Cần phải Đăng ký/Đăng nhập để ứng tuyển
  – Bạn có thể chọn 4lưu lại công việc quan tâm để xem sau
  2
 3. Xác nhận ứng tuyển
  – Bạn có thể lựa chọn hồ sơ đính kèm đã có sẵn hoặc cập nhật hồ sơ của mình và số điện thoại mới nhất tại bước này
  – Chọn Xác nhận ứng tuyển, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến nhà tuyển dụng3-2