Ứng tuyển càng nhanh, cơ hội càng cao. Hãy ứng tuyển ngay chỉ với các thao tác đơn giản sau:

Bước 1: Chọn công việc bạn quan tâm

apply M-vie 1

** Nếu bạn đã mở xem 1 tin đăng tuyển, tên tin đăng tuyển sẽ chuyển thành màu xanh đậm (như công việc Junior DevOps Engineer ở hình trên) để cho bạn biết là bạn đã nhấp xem tin đăng này.

Bước 2: Chọn apply M-vie 4 để gửi hồ sơ cho Nhà tuyển dụng

  • Bạn cần phải Đăng ký/Đăng nhập để ứng tuyển.
  • Bạn có thể nhấn heart icon (biểu tượng trái tim) lưu lại công việc quan tâm để xem sau

apply M-vie 2

Bước 3: Xác nhận ứng tuyển

  • Kiểm tra và cập nhật chức danh và số điện thoại của bạn.
  • Bạn có thể lựa chọn hồ sơ đính kèm đã có sẵn hoặc cập nhật hồ sơ của mình.
  • Cuối cùng, nhấn apply M-vie 5 và hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà tuyển dụng

apply M-vie 3

Trước khi thao tác ứng tuyển, bạn có thể tham khảo cách cập nhật hồ sơ trên ứng dụng di động VietnamWorks Mobile App tại đây.